Have you seen the workshop reports?

Click here to browse through the sessions!

จดหมายข่าว

สมัครเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ

NAME

EMAIL

captcha

Tweets

 • New tweet coming soon...
  really soon...
 • เผชิญภาวะการณ์โลก

  จากปัญหาสู่ทางแก้ : การรับมือกับภาวะการณ์โลกในปัจจุบัน

  ในการรับมือกับหนึ่งในภาวการณ์โลกที่เร่งรัดที่สุด มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่สถาบันจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตน การฟื้นฟูดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
  การประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย สามารถสร้างมาตรการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบให้เกิดขึ้นได้ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับพลเมืองด้วยเครื่องมือลดการทุจริต รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของเราเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภาวการณ์โลกอันเร่งด่วนนี้

  ในช่วงสี่วันของการประชุม ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาคทั่วโลก จะร่วมอภิปรายอย่างตรงไปตรงมา และมุ่งเน้นการหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขในประเด็นภาวการณ์โลก และประเด็นคำถามเชิงสังคมในวงกว้าง หัวข้อและคำอธิบายของการประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละรอบ รวมถึงการประชุมนัดพิเศษ สามารถเข้าชมได้ที่หน้าเว็บด้านล่าง การประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดมีโครงสร้างครอบคลุมกรอบปัญหาระดับโลกห้าข้อ ดังนี้

  IACC

  Restoring Trust for Peace and Security

  Social injustice, lack of livelihood security, corruption in security and justice institutions and the resulting lack of trust all correspond with the power and impact of illegal networks worldwide. The insecurity caused by illegal networks destabilises social, economic and political orders worldwide, while individuals, especially the most vulnerable, bear the biggest cost – in many cases with their own lives. At the same time, the despair that comes from a lack of economic and social rights often leads to the proliferation of such networks. The increasing dynamism of these networks presents great challenges to domestic and international peace and security.

  This stream will include strategic discussions about solutions to overcome the causes and consequences of corruption and distrust in security and justice institutions as well as recommendations and partnerships to strengthen the fight against illegal networks, social injustice and human insecurity. The workshops under this stream would include:

  1. How to Tackle the Different Faces of State Capture
  2. Preventing Corruption in Relief, Recovery and Reconstruction Aid
  3. International Organized Crime: A Key Driver of Corruption
  4. Facilitating Integrity in the Judiciary – Bangalore Principles Guidelines for reform
  5. Anti-Corruption Challenges in Post-Conflict and Recovery Situations
  6. Laws are not Enough: Citizens against Corruption in Police and Judicial Institutions
  7. Corruption and Human Trafficking: unraveling the undistinguishable for a better fight
  8. State and non-state actors: a multi-stakeholder approach to recovering stolen assets
  9. Restoring Trust: Innovative Anti-Corruption Initiatives in Thailand

  IACC

  Fuelling Transparency and Accountability in the Natural Resources and Energy Markets

  Public and private extractive industries and their related markets (forestry, water, land, fisheries, mining, oil, gas and particularly the energy market) are highly prone to corruption. Given the amount of money and interests involved, corruption in these sectors often determines the fate of democratic institutions, having detrimental impact on the environment and the lives of millions around the world.

  This stream will feature discussions about emerging corruption challenges within these markets and highlight successful strategies and practices based upon coordinated multi-sector anti-corruption engagement. The workshops under this stream will include:

  1. Corruption and Conflicts of Interest in the Electricity Sector
  2. From the Underground to the Sunlight. Ensuring Transparency of the Extractive Wealth
  3. Finding Common Ground: tackling corruption in land and natural resources tenure
  4. Follow the Money to Curb Forest Crime
  5. Focusing on Integrity and Accountability to Strengthen Sustainability of Hydroelectric Projects
  6. Taking the fight to the ground: Addressing poverty, corruption and accountability in resource-rich countries at the sub-national level
  7. Corrupted Knowledge or Knowledge on Corruption? Lessons Learned From Using Collaborate Evidence Based Multi-Stakeholder Research to Promote Water Integrity

  Climate Governance: Ensuring a Collective Commitment

  The effects of climate change are already being felt all around the world, and without a collective commitment for greater climate justice, the situation is only going to get worse. The poor, particularly in the developing countries are most vulnerable. The outcome of the 15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP15) and its implementation translate into one of the most complex and costly governance challenges in the global development arena.

  Without effective monitoring, corruption will significantly undermine climate change adaptation and mitigation initiatives, thus thwarting the Millennium Development Goals and sustainable development agendas – the fundamental goals of the climate and related environmental agreements.

  This stream will discuss the strategies and recommendations to reduce corruption risks and to increase accountability and transparency in “climate governance” frameworks looking into a global, regional and national perspective. The workshops under this stream will include:

  1. Roundtable on Civil Society Actions and Needs to promote Climate Governance
  2. Getting Carbon Market Governance right from Day One
  3. Climate change finance – ensuring accountability and effectiveness
  4. Opportunities and threats of REDD+ – Why we need an active anti-corruption community when 15-30 bn. US$ might be invested to mitigate global warming
  5. Mutual Trust: the Gamut of Actors in International Climate Change Policy
  6. Climate change adaptation means investing in water management:
   Focus on water integrity and transparency

  Strengthening Global Action for an Accountable Corporate World

  The ongoing global crisis has been a crisis of trust; it is testimony to the dangers of poor accountability and a lack of transparency at the core of the most advanced economies. The increasing competition that results from the global slowdown may also fuel corruption, eroding public confidence in the business world and further impacting populations in developed and developing countries.

  In that context, it is more urgent than ever to take stock of the progress accomplished in the prevention of business-linked corruption, at governmental and corporate levels, and to develop a holistic approach in the fight for a more transparent economy.

  The workshops under this stream will include:

  1. Integrated Solutions for Fighting Transnational Bribery in Asia
  2. Finding the Real Cost of Corruption: How to use the Concept of “Social Damage” for the Anti-corruption Struggle.
  3. Trust But Verify: Encouraging and Monitoring Corporate Marketing and Supply Chains
  4. Settling Foreign Bribery Cases: A Deterrent or a Dodge?
  5. Can Corporate Public Reporting be Credible and Drive Change
  6. Risky Business; Working with Agents, Contractors and Other Third Parties
  7. Strength in Numbers: Collective Action – Business Working in Partnership to Fight Corruption
  8. Enhancing Procurement Integrity through Collective Action

  IACC

  Reaching our Millennium Development Goals

  1. Setting Anti-Corruption Agenda for MDGs: Challenges and Opportunities
  2. Gender Equality, Womens’ Security and the Millennium Development Goals: How far is Corruption a Hindrance?
  3. Making Participation Work – Tools to engage victims of corruption and champions in public office to reach the MDGs
  4. Picking the Lock: Aid Transparency, Budget Transparency and the MDGs
  5. How transparent and accountable governance accelerates progress towards the MDGs – a critical reflection on experiences with anti-corruption tools and ways forward.
  6. Improving integrity in the Health Sector – Stories from the field
  7. Achieving quality education for all by 2015 – How to curb corruption effectively?

  IACC

  Special Sessions on “Restoring Trust: Global Action for Transparency”

  1. Construction Sector Transparency – can you get what you pay for?
  2. Can the EU Lisbon Treaty drive change? Implications for policy and operations
  3. G20, the Day After. Immediate Civil Society Reactions to the Seoul Nov 11-12th G20 Summit
  4. Off the shelf! Strategies and skills for transforming research into tangible anti-corruption policies and practice
  5. Anti-corruption initiatives by the Multi-lateral Development Banks: Cross Debarment and other innovations
  6. Ethics in the Supply Chain: Managing Risk and building trust through SupplyChain Ethics
  7. Regaining Citizens Trust: The Role of International Donors
  8. The global Realpolitik of UNCAC accountability
  9. UNCAC Self-Assessments: Going Beyond the Minimum
  10. Reconstructing Confidence: Strengthening Participatory Accountability in Health

  IACC

  14th IACC PEOPLE’S EMPOWERMENT SPECIAL SESSIONS, 11th – 13th Nov ’10

  The 14th IAAC will showcase and connect a wide range of initiatives that have demonstrated their impact in empowering people. The People’s Empowerment Special Sessions will ask whether and how these initiatives are changing the rules of the game. Read more

  Mobilising People 11th November, 15.00 – 17.00

  1. People Count: Citizen Empowerment, Grass-Roots Action, Corruption Disruption, Shaazka Beyerle, International Center on Nonviolent Conflict
  2. Quit Playing Dumb: responsible citizens and accountable representatives, María Esther Azuela, Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP)
  3. Squashed between a rock and a hard place: 5 positive actions to save civic space, Andrea Figari, TI Secretariat
  4. Civil Society Empowerment – Political Vuvuzelas or Development Partners? Reflections from Zambia, Makani Mzyece, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

  Supporting Victims, Witnesses & Whistleblowers 12th November – 15.00 – 17.00

  1. Whistleblowing: Moving it to the next level Secretariat, Anja Osterhaus, TI
  2. Empowering People: Securing Lasting Change, Conrad Zellmann, TI Secretariat
  3. Legal Redress for Victims of Corruption: Enhancing the role of civil society in corruption related litigation, Maud Perdriel Vaissiere, SHERPA, Elizabeth Ryder, Senior Legal Consultant
  4. Young People: victims and [game-changers]?, Matthieu Salomon, Towards Transparency, Vietnam

  Connecting the [Game-changers] 13th November – 14.00 – 16.00

  1. Making the invisible visible: technology Vs corruption., Hernán Charosky, Poder Ciudadano, Argentina, Georg Neumann, TI Secretariat
  2. Right to Information as an Anti-Corruption Tool: Strategies for Citizen Empowerment, Lydia Medland, Freedom of Information Advocates Network, Access Info Europe, Spain
  3. How is investigative journalism helping the [game changers]?, Marta Erquicia, Americas Dept, TI Secretariat, Germany

  Please note, the Conference organisers do not bear responsibility for the content of documents provided in the following workshop and special session pages. The content and claims of all papers and presentations are those of their authors and not the Conference organisers.

  Print This Page Print This Page