Have you seen the workshop reports?

Click here to browse through the sessions!

จดหมายข่าว

สมัครเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ

NAME

EMAIL

captcha

Tweets

 • New tweet coming soon...
  really soon...
 • IACC

  คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • จะเตรียมการเดินทางให้ดีที่สุดได้อย่างไร

  • จะลงทะเบียนในการประชุมอย่างไร

  • จะหาคำแนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยและกรุงเทพฯได้ที่ไหน

  • มีความปลอดภัยในการเดินทางไปกรุงเทพฯหรือไม่

  • สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไร

  • การประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับอะไร

  จะเตรียมการเดินทางให้ดีที่สุดได้อย่างไร

  โรงแรม

  ผู้จัดประชุมฯได้คัดสรรรายชื่อโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯและใกล้กับสถานที่จัดงานประชุม สำหรับการจองโรงแรมที่พัก ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าเยี่ยมชมที่ ส่วนของที่พัก.

  เที่ยวบิน

  สายการบินระหว่างประเทศที่สำคัญๆส่วนใหญ่ให้บริการการบินสู่กรุงเทพฯ หากต้องการดูข้อมูลเส้นทางการบินสายต่าง ๆ ถึงกรุงเทพฯ คลิกที่นี่.

  วีซ่า

  มีพลเมืองจากประเทศบางประเทศเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า

  ข้อควรจำ: ท่านคือผู้รับผิดชอบในเรื่องวีซ่า เมื่อทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านจะได้รับจดหมายยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอวีซ่าได้ แต่เอกสารนี้ไม่ได้รับประกันการออกวีซ่าให้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาในส่วนของวีซ่าในหน้าเว็บไซต์ซึ่งมีให้ ที่นี่.

  จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานประชุมอย่างไร

  งานประชุมครั้งนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าลงทะเบียน โดยไม่มีการออกบัตรเชิญใดๆเป็นกรณีพิเศษ ขั้นตอนการลงทะเบียนลงทะเบียน เพียงกรอกแบบฟอร์มที่มีให้ ที่นี่ และสามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนได้ทันที

  เพื่อให้ได้อัตราลดพิเศษ กรุณาลงทะเบียนก่อนวันที่ 22 กันยายน ซึ่งท่านไม่ควรพลาดสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้

  รายละเอียดแนวทางและเงื่อนไขการลงทะเบียน สามารถดูได้ ที่นี่.

  หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ register@14iacc.org

  จะหาคำแนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยและกรุงเทพฯได้ที่ไหน

  เว็บไซต์การจัดการประชุมครั้งนี้ ได้รวบรวมบทความพิเศษ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย อาทิเช่น:

  ภูมิอากาศ
  คำแนะนำด้านสุขภาพ
  บริการทางการแพทย์และการฉีดวัคซีน
  การแต่งกาย
  สกุลเงินและการธนาคาร
  เที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
  การขนส่งภาครัฐและเอกชน

  หากต้องการเยี่ยมชมส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยคลิก ที่นี่.

  มีความปลอดภัยในการเดินทางไปกรุงเทพฯหรือไม่

  นับตั้งแต่เกิดความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2553 ขณะนี้กรุงเทพฯได้กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว
  อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ ๆ ทั้งหลาย ผู้มาเยี่ยมเยียนควรมีความระมัดระวังโดยรวม สำหรับเราแล้ว ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

  สำหรับสาระครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติขณะอยู่ในกรุงเทพฯหรือประเทศไทย คลิกดูได้ ที่นี่. นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปรึกษาผู้ให้คำแนะนำในการเดินทางจากสำนักงานการต่างประเทศในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ได้

  สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไร

  คณะผู้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (IACC) ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้ร่วมมือกันในการตรวจสอบสถานการณ์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง

  หตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบนท้องถนน เป็นเหตุการณ์หนึ่งในเหตุการณ์วิกฤติที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติไทย รัฐบาลไทยได้เริ่มแผนสมานฉันท์ โดยเชื้อเชิญทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เข้าทำงานร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศชาติ ซึ่งรวมถึงการวางแผนการดำเนินงานตามแผนสมานฉันท์ห้าข้อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาทั้งในระยะยาวและที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนฯ ดูได้ ที่นี่.

  ผู้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ยินดีกับความมุ่งมั่นของคนไทยต่อความพยายามร่วมกันที่จะเข้าถึงข้อตกลงอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและความสงบสุขที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องเป็นไปตามหลักการของความเสมอภาค เปิดกว้าง โปร่งใส และตรวจสอบได้ และยังควรต้องเฝ้าระวังในเรื่องของผลลัพธ์ที่ออกมา

  การประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับอะไร

  การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(IACC) เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่เราเผชิญอยู่ในยุคปัจจุบัน นั่นคือ การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นในระท้องถิ่น, ระดับประเทศ หรือในระดับดับโลก การประชุม IACC เป็นการประชุมที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะไม่เหมือนกับการประชุมการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ เนื่องจากเป็นการประชุมอิสระ ซึ่งรวมภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และเป็นการประชุมระดับโลกอย่างแท้จริง และเช่นเดียวกับการประชุม13ครั้งก่อนหน้านี้ ในการประชุมครั้งที่ 14 นี้ จะมีการรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับนโยบาย การปฏิบัติ และ การดำเนินการร่วม เพื่อความก้าวหน้าในการต่อสู้กับการทุจริตในทุกภาคส่วนและทุกระดับ หน่วยงานต่อต้านการทุจริตและหน่วยงานพัฒนาต่างๆจะได้รับประโยน์จากการประชุมกว่า50 หัวข้อที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

  การประชุมแบ่งออกเป็นห้าหัวข้อหลัก ดังนี้

  คืนความเชื่อมั่น เพื่อสันติภาพและความมั่นคง
  ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและตลาดพลังงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
  กำกับดูแลสภาพภูมิอากาศ : พันธกิจร่วมกัน
  ร่วมปฏิบัติการทั่วโลก เพื่อสร้างโลกแห่งธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ
  ส่งมอบสัญญา: การมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

  นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวาระพิเศษ เพื่อรองรับการแบ่งปันกลยุทธ์และประสบการณ์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เช่นเดียวกับของหัวข้อการประชุม คือ การฟื้นฟูความเชื่อมั่น

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่14 ดูได้ ที่นี่.

  Print This Page Print This Page